06 Feb
VOLG je me?

V.O.L.G  je me ? 

Vaak hebben we te maken in ons leven met vaststellingen waar we een eigen verhaal aan geven en er ons meestal in gaan verliezen. Het geliefkoosde speelterrein van ons ego. Diverse emoties daaropvolgend zijn dan het resultaat…boosheid, angst, ontgoocheling, verdriet, frustratie…noem maar op. Allen een oorzaak van stress. De vaststellingen kunnen divers zijn en meestal gebonden aan onze 5 zintuigen; we zien iets, we horen iets, we tasten iets, we ruiken iets of we smaken iets. Benoem het maar als het grofstoffelijke. 

Observeren van vaststellingen is een stapje verder in het proces van interpretatie en vergt wat discipline om het juist te plaatsen, die we o.a. kunnen aanleren door meditatie. Het observeren van de vaststelling doe je best in gelijkmoedigheid, blanco, los van overdracht, tegenoverdracht of ego. 

Loslaten is de volgende stap na het vaststellen en observeren. Let it go. Liefdevol, met een open hart. 

Glimlachen is de volgende stap. Zoals in de meditatie komen gedachten op, we stellen het vast, observeren wat het met ons doet en dan gaan we loslaten, liefdevol met een open hart, een glimlach op ons gezicht toverend. Probeer maar. 

Ik geef een voorbeeld uit het dagelijkse leven; We rijden op het middelste vak van de autostrade…Plots, vanuit het niets gooit er zich een vrachtwagen naar links, pinkers buiten beschouwing gelaten…herkenbaar? 

Volg je nog?

Vaststellen; oei ik moet remmen of naar links uitwijken 

Observeren; ik heb geremd of uitgeweken, had geen andere keuze 

Loslaten(liefde); mmm….de truckchauffeur zal wel een reden hebben in zijn wereld(begrip) 

Glimlachen; er is niks gebeurd wat mijn traject zal beïnvloeden, fijn dat ik verder kan rijden, zonder ongelukken.. 


VOLG iedere situatie met licht en liefde… 

Namasté Dzjinpa Gyamtso

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.